Kontakty

 

Dôležitý oznam:

Bytové družstvo „Centrum“ v Bratislave je presťahované na Záhradnícku 30 v Bratislave

Úradné hodiny

v období od 01.05.2022 do 31.05.2022:
Utorok   08.00 h - 12.00 h
Štvrtok  13.00 h - 17.00 h

v období od 01.06.2022 do 31.08.2022:
Utorok   08.00 h - 12.00 h
Štvrtok  08.00 h - 12.00 h
             13.00 h - 15.00 h

Využite, prosíme, vo vlastnom záujme prednostne písomnú, telefonickú alebo e-mailovú komunikáciu.

Na našej webovej stránke v časti "DOKUMENTY" si môžete prečítať:

Informáciu k spracovaniu osobných údajov dotknutej osoby podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Adresa sídla

Bytové družstvo „Centrum“ v Bratislave
Záhradnícka 25, 811 07 Bratislava

Predstavenstvo

Ing. Alojz Štroffek, PhD. - predseda
Mária Vargová - podpredsedníčka
Ing. Ľubica Hushegyiová - členka
JUDr. Ľuboš Jurčo - člen

Mgr. Zita Kubalcová - členka

Kontrolná komisia

Mgr. Milan Horčičák - predseda
Ing. Anna Sokolíková - podpredsedníčka
PhDr. Danica Klein Jakubcová - členka

Kontakty:

Sekretariát
0948 998 666, sekretariat@bdc.sk, info@bdc.sk

Zálohový predpis
0948 793 397, moncmanova@bdc.sk

Reklamácie vyúčtovania
spravca@bdc.sk

Správca
0903 784 137, ondruskova.spravca@bdc.sk

Ekonomický úsek
02/5556 2709, financ@bdc.sk

Členské vzťahy
0948 997 666, vargova@bdc.sk

Pohľadávky
0911 969 306, pohladavky@bdc.sk

Právne oddelenie
0903 282 788, pravnik@bdc.sk

Kontrolná komisia
kk@bdc.sk

Podateľňa - podľa jednotlivých úsekov na Záhradníckej 30 v Bratislave

Napíšte nám

overovací kód

Kde nás nájdete