Kontakty

 

Informáciu k spracovaniu osobných údajov dotknutej osoby
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov si môžete prečítať na našej webovej stránke v časti "Dokumenty". 

Adresa

Bytové družstvo „Centrum“ v Bratislave
Záhradnícka 25, 811 07 Bratislava

Predstavenstvo

Ing. Alojz Štroffek, PhD. - predseda
Mária Vargová - podpredsedníčka
Ing. Ľubica Hushegyiová - členka
Mgr. Ľuboš Jurčo - člen

Mgr. Zita Kubalcová - členka


Kontrolná komisia

Mgr. Milan Horčičák - predseda
Ing. Anna Sokolíková - podpredsedníčka

Mgr. Anna Hurbanová - členka

Úradné hodiny

Utorok  08.00 h - 12.00 h
Štvrtok  08.00 h - 12.00 h 
              13.00 h - 17.30 h

Podateľňa 

Pondelok - Štvrtok  07.00 h - 16.00 h
Piatok                       07.00 h - 15.00 h

Kontakty

Ústredňa
02/5020 7222

Sekretariát 
02/5020 7218
sekretariat@bdc.sk, info@bdc.sk

Zálohový predpis
02/5020 7221, 0911774140, moncmanova@bdc.sk

Správca
02/5556 6870, 02/5020 7227, 0903 784 137, 0903 784 138
ondruskova.spravca@bdc.sk

Ekonomický úsek 
02/5556 2709, financ@bdc.sk

Členské vzťahy
02/5020 7217, 0948 997 666, vargova@bdc.sk

Pohľadávky
02/5020 7230, 02/5020 7221, 0911 969 306, pohladavky@bdc.sk

Právne oddelenie
02/5020 7216, pravnik@bdc.sk

Kontrolná komisia
kk@bdc.sk

Realitná činnosť 
Prenájom bytov a nebytových priestorov - 02/5020 7217, 0948 997 666, vargova@bdc.sk

Napíšte nám

overovací kód

Kde nás nájdete