Kontakty

 

Dôležitý oznam:

Bytové družstvo „Centrum“ v Bratislave je presťahované na Záhradnícku 30 v Bratislave


Úradné hodiny

v období od 01.09. b.r. do 31.05. b.r.:
Utorok   08.00 h - 12.00 h
Štvrtok  13.00 h - 17.00 h

v období od 01.06. b.r. do 31.08. b.r.:
Utorok   08.00 h - 12.00 h
Štvrtok  08.00 h - 12.00 h
             13.00 h - 15.00 h

Využite, prosíme, vo vlastnom záujme prednostne písomnú, telefonickú alebo e-mailovú komunikáciu.

Na našej webovej stránke v časti "DOKUMENTY" si môžete prečítať:

Informáciu k spracovaniu osobných údajov dotknutej osoby podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Adresa sídla

Bytové družstvo „Centrum“ v Bratislave
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava

Predstavenstvo

Predsedníčka:
Ing. Ľubica Hushegyiová
Podpredsedníčka:
Mgr. Jana Tršková
Podpredseda:
JUDr. Ľuboš Jurčo
Členovia:
Ing. Alojz Štroffek, PhD.
Mgr. Zita Kubalcová

Kontrolná komisia

Mgr. Milan Horčičák - predseda
Ing. Anna Sokolíková - podpredsedníčka
PhDr. Danica Klein Jakubcová - členka

Kontakty:

Sekretariát
0948 998 666, sekretariat@bdc.sk, info@bdc.sk

Podateľňa
posta@bdc.sk

Zálohový predpis
0948 793 397, moncmanova@bdc.sk

Reklamácie vyúčtovania
spravca@bdc.sk

Nahlasovanie meračov vody a osobomesiacov
0911 969 306, nitschova@bdc.sk; spravca@bdc.sk

Správca
0903 784 137, ondruskova.spravca@bdc.sk

Ekonomický úsek
02/5556 2709, 0903 784 138, financ2@bdc.sk

Členské vzťahy
0948 997 666, vargova@bdc.sk

Pohľadávky
0948 793 397, moncmanova@bdc.sk; pohladavky@bdc.sk

Právne oddelenie
0903 282 788, pravnik@bdc.sk

Kontrolná komisia
kk@bdc.sk

Napíšte nám

overovací kód

Kde nás nájdete

">