Kontakty

 

Vážení klienti, oznamujeme Vám, že v dňoch od 27.12.2018 do 31.12.2018 bude BDC zatvorené z dôvodu čerpania dovoleniek.

Informáciu k spracovaniu osobných údajov dotknutej osoby podľa zákona       
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov si môžete prečítať na našej webovej stránke v časti "Dokumenty". 

Adresa

Bytové družstvo „Centrum“ v Bratislave
Záhradnícka 25, 811 07 Bratislava

Predstavenstvo

Ing. Alojz Štroffek, PhD. - predseda
Mária Vargová - podpredsedníčka
Ing. Ľubica Hushegyiová - členka
Mgr. Ľuboš Jurčo - člen

Mgr. Zita Kubalcová - členka


Kontrolná komisia

Mgr. Milan Horčičák - predseda
Ing. Anna Sokolíková - podpredsedníčka

Michal Kováč - člen

Úradné hodiny

Utorok  08.00 h - 12.00 h
Štvrtok 13.00 h -  17.30 h

Podateľňa 

Pondelok - Štvrtok 07.00 h - 17.00 h
Piatok                     07.00 h - 16.00 h

Kontakty

Ústredňa
02/5020 7222

Sekretariát 
02/5020 7218
sekretariat@bdc.sk, info@bdc.sk

Zálohový predpis
02/5020 7221, 02/5020 7238, moncmanova@bdc.sk

Úsek správy domov
02/5556 6870, 02/5020 7227
trskova.spravca@bdc.sk, ondruskova.spravca@bdc.sk

Ekonomický úsek 
02/5556 2709, ekonom@bdc.sk, financ@bdc.sk

Členské vzťahy
02/5020 7217, 0948 997 666, vargova@bdc.sk

Pohľadávky
02/5020 7230, 0911 969 306, pohladavky@bdc.sk

Právne oddelenie
02/5020 7216, pravnik@bdc.sk

Realitná činnosť 
Prenájom bytov - 02/5020 7230, 0911 969 306, nitschova@bdc.sk
Prenájom nebytových priestorov - 02/5020 7217, 0948 997 666, vargova@bdc.sk

Rezervácia rekreačného zariadenia v Ľubochni 
02/5020 7218, 0948 998 666, sekretariat@bdc.sk, info@bdc.sk

Napíšte nám

overovací kód

Kde nás nájdete