Kontakty

 

Dôležitý oznam:

Vstup do vnútorných a vonkajších priestorov Bytového družstva „Centrum“ v Bratislave je možný len:
1. s potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu

    alebo
    s potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu
certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19  nie starším ako 7 dní,
2. po predložení príslušných dokladov, ktoré sú bližšie špecifikované vo vyhláške,
3. po predložení potvrdenia o výnimke podľa vyhlášky.

Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 1 ods. 1 je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

Vyhláška: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_207_____.pdf

Vážení klienti, dočasne rušíme stránkové hodiny s platnosťou od 04.01.2021 až do odvolania.

Opatrenie sa zatiaľ netýka Podateľne, ktorá bude fungovať v obmedzenom režime:
Podateľňa
Pondelok, Streda   07.00 h - 14.00 h
Utorok, Štvrtok      07.00 h - 15.00 h
Piatok                     07.00 h - 13.00 h

Využite, prosíme, vo vlastnom záujme prednostne písomnú, telefonickú alebo e-mailovú komunikáciu.

Na našej webovej stránke v časti "DOKUMENTY" si môžete prečítať:

1. Informáciu k spracovaniu osobných údajov dotknutej osoby podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Adresa

Bytové družstvo „Centrum“ v Bratislave
Záhradnícka 25, 811 07 Bratislava

Predstavenstvo

Ing. Alojz Štroffek, PhD. - predseda
Mária Vargová - podpredsedníčka
Ing. Ľubica Hushegyiová - členka
JUDr. Ľuboš Jurčo - člen

Mgr. Zita Kubalcová - členka


Kontrolná komisia

Mgr. Milan Horčičák - predseda
Ing. Anna Sokolíková - podpredsedníčka

Úradné hodiny
dočasne zrušené

Podateľňa 

Pondelok, Streda   07.00 h - 14.00 h
Utorok, Štvrtok      07.00 h - 15.00 h
Piatok                     07.00 h - 13.00 h

Kontakty

Ústredňa
02/5020 7222

Sekretariát 
02/5020 7218
0948 998 666
sekretariat@bdc.sk, info@bdc.sk

Zálohový predpis
02/5020 7221, 0948 793 397, moncmanova@bdc.sk

Správca
02/5556 6870, 02/5020 7227, 0903 784 137
ondruskova.spravca@bdc.sk

Ekonomický úsek 
02/5556 2709, financ@bdc.sk

Členské vzťahy
02/5020 7217, 0948 997 666, vargova@bdc.sk

Pohľadávky
02/5020 7230, 02/5020 7221, 0911 969 306, pohladavky@bdc.sk

Právne oddelenie
02/5020 7216, pravnik@bdc.sk

Kontrolná komisia
kk@bdc.sk

Realitná činnosť 
Prenájom bytov a nebytových priestorov - 02/5020 7217, 0948 997 666, vargova@bdc.sk

Napíšte nám

overovací kód

Kde nás nájdete