Cenníky

              

Sadzobník poplatkov za úkony v BDC - platný od 01.03.2017
sadzobník bol upravený v súlade s uzn. ZD BDC č. 38/17 zo dňa 30.09.2017
(406.33 kb)