Dokumenty

Stanovy BDC
zmena 2022
(180.16 kb)
Rokovací poriadok BDC - 2019
schválené návrhy na zmenu a doplnenie na rokovaní ZD BDC dňa 05.10.2019
(1825.27 kb)
Osvedčenie o zápise do zoznamu správcov bytových domov
Podľa zákona č. 246/2015 o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
(161.46 kb)
Osvedčenie o členstve v ZLSBD
členstvo v Združení pre lepšiu správu bytových domov od 01.01.2019
(219 kb)