Referencie

                    Zoznam bytových domov v správe k 31.01.2019

por. číslo ulica a orientačné číslo správca
1 Boskovičova 1 Mgr. Tršková
2 Boskovičova 3 Mgr. Tršková
3 Boskovičova 4 Mgr. Tršková
4 Boskovičova 5 Mgr. Tršková
5 Boskovičova 6 Mgr. Tršková
6 Boskovičova 7 Mgr. Tršková
7 Boskovičova 8 Mgr. Tršková
8 Cintorínska 17, Janáčkova 2, Francisciho 2 Mgr. Tršková
9 Česká 19, 21, 23 Mgr. Tršková
10 Jiskrova 1, 3 Mgr. Tršková
11 Legionárska 9 Mgr. Tršková
12 Prievozská 11, 13, 15, 17 Mgr. Tršková
13 Radlinského 34, Wilsonova 2, 4 Mgr. Tršková
14 Sasinkova 9, 11 Mgr. Tršková
15 SVBaNP 7+7 - Šoltésovej 7 Mgr. Tršková
16 SVBaNP - Ul. 29. augusta 38/A, B, C Mgr. Tršková
17 Šancová 88, 90, 92, 94 Mgr. Tršková
18 Ul. 29. augusta 18, 20 Mgr. Tršková
19 Záhradnícka 30 Mgr. Tršková
20 SVBaNP - Brnianska 11 Ondrušková
21 Brnianska 13 Ondrušková
22 Brnianska 15 Ondrušková
23 Fraňa Kráľa 4 Ondrušková
24 Kalinčiakova 2, 4 Ondrušková
25 Klemensova 15, 17 Ondrušková
26 Koceľova 21, Rastislavova 5 Ondrušková
27 Kvačalova 21 Ondrušková
28 Šancová 21, 23, 25, 27 Ondrušková
29 Šancová 31, 33 Ondrušková
30 Škultétyho 2, 4 Ondrušková
31 Veternicova 10 Ondrušková
32 Záhradnícka 23 Ondrušková
33                Brnianska 19               Ondrušková
34                 Baštová 6 - 8               Mgr. Tršková
35                 Jelačičova 10, 12, 14                Mgr. Tršková