Referencie

                    Zoznam bytových domov v správe k 01.03.2023


por. číslo

ulica a orientačné číslo

správca
Andrea Ondrušková

1

Boskovičova 1

2

Boskovičova 3

3

Boskovičova 4

4

Boskovičova 5

5

Boskovičova 6

6

Boskovičova 7

7

Boskovičova 8

8

Cintorínska 17, Janáčkova 2, Francisciho 2

9

Česká 19, 21, 23

10

Jiskrova 1, 3

11

Legionárska 9

12

Prievozská 11, 13, 15, 17

13

Radlinského 34, Wilsonova 2, 4

14

Sasinkova 9, 11

15

SVBaNP 7+7 - Šoltésovej 7

16

SVBaNP - Ul. 29. augusta 38/A, B, C

17

Šancová 88, 90, 92, 94

18

Ul. 29. augusta 18, 20

19

Záhradnícka 30

20

SVBaNP - Brnianska 11

21

Brnianska 13

22

Brnianska 15

23

Kalinčiakova 2, 4

24

Klemensova 15, 17

25

Koceľova 21, Rastislavova 5

26

Kvačalova 21

27

Šancová 29, 31, 33

28

Škultétyho 2, 4

29

Veternicova 10

30

Záhradnícka 23

31

Brnianska 19

             

32     

Jelačičova 10, 12, 14