O nás

Bytové družstvo „Centrum“ v Bratislave (ďalej aj „BDC“) 

Vykonávame správu bytových domov a využívame pri tom všetky vedomosti a skúsenosti, ktoré sme po transformácii v roku 1993 získali v tejto oblasti. U vlastníkov bytov a nebytových priestorov sme si za dobu svojho vyše 25-ročného pôsobenia na trhu vybudovali dobré meno a stabilnú pozíciu. Dôveru našich klientov si veľmi vážime.

Našim prvoradým cieľom je spokojnosť klientov. Našou prioritou je zabezpečenie kvalitných a čo najvýhodnejších služieb, so zreteľom na vysokú kvalitu vykonaných prác.

Ku všetkým klientom, dodávateľom a obchodným partnerom pristupujeme individuálne. Sme prístupní k zavedeniu nových postupov, ktoré by mali za dôsledok optimálne náklady našich klientov. 

Predstavenstvo

Predseda:
Ing. Alojz Štroffek, PhD.
Podpredseda: 
Mária Vargová
Ing. Ľubica Hushegyiová
Člen:
JUDr. Ľuboš Jurčo
Mgr. Zita Kubalcová

Kontrolná komisia

Predseda:
Mgr. Milan Horčičák
Podpredseda:
Ing. Anna Sokolíková
Člen:
PhDr. Danica Klein Jakubcová